• 032-291307
  • support@salatuek.ac.th

ที่อยู่โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ที่ตั้ง 98/1 หมู่ 16 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โทรศัพท์ : 032–291307
โทรสาร : 032–291308
website : www.salatuek.ac.th
Email : support@salatuek.ac.th, salatuekwittaya@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100003344061473

แผนที่การเดินทางมายังโรงเรียนศาลาตึกวิทยา